CAM ROULETTE

 Miami University

 Oxford - Ohio

 City of Doylestown

  Doylestown - Pennsylvania

 Tennessee Tech University

 Cookeville - Tennessee

 South Charleston

 Charleston - West Virginia

 Montage Mountain Wave Pool

 Scranton - Pennsylvania

 Philadelphia Stadium Complex

 Philadelphia - Pennsylvania